4. apstāšanās. Kungs Jēzus satiek savu svēto Māti

       Pestītājs šajā ceļā satika Sāpju Māti un devās tālāk. Tagad Marija atkal ir kopā ar savu Dēlu, kas viņu ir uzņēmis debesu godībā. Un Kungs vēlas visus mūs tur redzēt. Šīszemes grūtības liksies niecīgas, kad Kristus teiks: “Nāciet, mana Tēva svētītie! Iemantojiet sev valstību, kas jums ir sagatavota no pasaules radīšanas” (Mt. 25, 34-35) Jo “ko neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas nav ienācis neviena cilvēka sirdī, to Dievs sagatavoja tiem, kas Viņu mīl”. (1. Kor. 2, 9) Tāpēc lūgsimies par visiem cilvēkiem, lai viņi tiektos mīlēt Dievu un tuvāko un iemantotu svētlaimi debesīs!
Sem. Jānis Rajeckis