Es esmu

Esesmu.Tasarīnozīmē,kaesbiju.Kasesbijupirmsesnācupasaulē?
Tas
mirklis,kasbijapirmsdažāmminūtēmvairsnav.Tasvairsneeksistē.
Kas
būspēcdažāmminūtēm?Arītasnav,jotasnavvēlbijis.
Kas
būspēcnāves?Vaiesvēlbūšu?Vaiesbūšutaspats,kaspirmsdažāmminūtēmvaiaritas,kasesbijupirmsnācušaipasaulē,t.i.,nekas?
Nē!
Esesmu.Esesmušeituntagad.Kadesmuarkādu,esesmuvisāsavāeksistencēarviņu,viņadēļ.
Mīļie,nespēlējietiesarlaiku.Dzīvojiettagadnē,jonākotnesunpagātnesneeksistē.Dievstevirdevisšobrīdi.Kotutagaddari?
Autors: Sem. Emīls Slišans