Kļūda

Jaesgribētutoizteiktvārdos,eskļūdītos.Jaesizvēlētosvienuvaiotruceļu,eskļūdītos.Jaesgribētuuzzinātkautko,koesnezinu,eskļūdītos.Jaeslasītugrāmatu,eskļūdītos.Jaeskautkorakstītu,eskļūdītos.Vaikautkamirjēga,jaeskļūdos?
Kļūdairupe,kuraiirjātiekpāri.Kļūdairtuksnesis,kamjāizietcauri.
Tikaikļūdotiesessaprotu,kaesneesmuparfekts,jotādsirtikaiDievs!ViņšizteicavienuVārduunnekļūdījās.Viņšcilvēkamdevavienuunotruceļuunnekļūdījās.
Kļūdasmūsnomāc,jomēsmeklējamperfektumu.PerfektsirDievs,bettuesicilvēks.Lūdzoties,cilvēkstiekasarDievu.CilvēksirkontaktāarPerfekto.CilvēksirDievāunkļūstliecinieksnekļūdīgumam.Lūdzoties,esnekļūdos.
Autors: Sem. E. Slišāns