13. Stacija – Jēzus miesu noņem no krusta

DievaTēvagribašķīraJēzusdvēselinomiesas.CilvēkagribašķīraJēzusmiesunokrusta.
CilvēkiņēmaJēzusmiesu,laiguldītukapā.TēvsņēmaJēzusdvēseli,laikapudarītupardzimšanasvietusavaivalstībai.
Cilvēksdaracilvēciski,Dievs-dievišķi.
Dievs,dodmumssaprastkādusdarbustuvēliesnomums,cikdaudztuvēlies,laimēssavāceļasomāvāktuaugļus,un cikspējamnest,uncikspējizturētsoma,laimūsuaugstprātībasdēļsomanesaplīst,vainesdamipārāksmagunekļūstamnelaimīgi,unsomunomezdamizemē,nenonākam pietevistukšā.
Autors: Sem. D. Ozoliņs