14. Stacija – Jēzus miesu gulda kapā

Kastikīpašsiršajānotikumā,kadcilvēkamiesatiekapglabāta? Kādsteiktu:Ikdienišķadzīvessastāvdaļa.Jā,tasbūtu,jašiscilvēksbūtubijistikaicilvēks.
Līdzīgivienscilvēksnoābelesplūcaugļus,betcitsnotāsgatavomalku.Patscilvēksneitrālufaktuiedzīvinasevisizveidotāformā.Vaitad,jaŽigulimuzliekMersedesemblēmu,taskļūstparMersedesu?
Autors: D. Ozoliņš